caenfrdeitptrues

Informació d'interès

Informació d'interès

 

1. Què he de fer per estudiar a l'Escola?

Cercar el curs i/o l'instrument desitjat per l'alumne i formalitzar la inscripció. En el cas dels alumnes que no comencen en Preparatori, cal fer un examen de nivell de llenguatge per saber a quin grup va. En el cas que l'Escola no ofereixi l'instrument desitjat, es cercarà una solució.

2. Com trio l'instrument?

Normalment els nens ja manifesten el seu desig per un instrument o un altre. També és molt important l'opinió dels pares, ja que a aquestes edats els menuts no tenen molt criteri per triar un instrument. Tot i així, l'Escola ofereix tallers trimestrals per ajudar les famílies que no tenen clar quin instrument volen que el seu fill estudiï. A més, també es preveu la possibilitat que en el primer any d'estudi, l'alumne faci un instrument per trimestre, de forma que així pugui tenir una idea àmplia dels diferents instruments (o famílies d'instruments) i fer una tria més ajustada a les seves aptituds i gustos.

3. I si no vull comprar l'instrument fins tenir-ho molt clar?

Doncs l'EMM té un servei de lloguer d'instruments. No tots! Es poden llogar violí, violoncel, guitarra i saxo. De totes les maneres, comprar un instrument és una inversió relativament petita, ja que hem de tenir en compte que per aquestes edats i mides, els instruments són senzills. Tot i així, en el cas de no voler seguir, normalment es ven l'instrument per un preu molt semblant al que s'ha pagat per ell.

4. L'Escola és oberta a tothom o només per a nens?

Tothom és benvingut a l'EMM de Santa Cristina. Per als infants d'edat compresa entre 4 i 11 anys (equivalent a 6è de Primària), l'Escola ofereix un programa estructurat en cursos, tant per Llenguatge Musical com pels diferents instruments, a més de coral i conjunts instrumentals (combos de jazz i grups de cambra). A partir d'aquesta edat, els alumnes fan música a mida d'acord amb les seves necessitats i objectius individuals. Els adults i adolescents tenen cabuda a l'EMM, i poden fer classes individuals d'instruments i si n'hi ha grups amb un mínim de persones, poden fer Combos, grups de cambra, cant coral i classes de llenguatge.

5. Cal estudiar a casa?

La música és una disciplina humanística i a la vegada de destresa tècnica. Qualsevol estudi de música requereix, encara que en petites dosis, pràctica diària, sigui instrumental o vocal. El temps de pràctica diària dependrà molt del que digui el professor en funció dels objectius de l'alumne i de les fites marcades. És fonamental en l'estudi d'un instrument el suport dels pares. Aquests, juntament amb els professors, han de formar un binomi imprescindible pel bon desenvolupament de l'aprenentatge musical.

6. A partir de quina edat el meu fill pot començar l'estudi de música?

L'edat idònia per començar un instrument no existeix. Tanmateix se sap que començar els estudis musicals quan encara són infants, facilita l'assimilació de les seves estructures i el seu llenguatge. El més important és que aquesta experiència sigui enriquidora i estimulant, en tots els sentits. Depenent de l'edat, i per tal d'assimilar els seus continguts, és important el joc, les audicions, l'anar als concerts, etc. A la nostra Escola, l'estudi de música pot començar a partir del 4 anys, amb classes de sensibilització i a partir dels 6 anys amb classes d'instrument. Les classes de cant -tal com un instrument més- es contemplen a partir del canvi de veu dels nens i nenes. Abans d'aquest canvi, els nens poden –i deuen- fer Cant Coral.

7. Al finalitzar l’Escola el meu fill tindrà algun títol?

Els estudis reglats de música dins de l'Estat Espanyol es fan a partir del Grau Professional, als Conservatoris de Música. Per tant, les escoles municipals de música no poden oferir títols oficials de música. Això no vol dir que cada centre educatiu no pugui emetre un diploma on reconegui els estudis que els seus alumnes han realitzat en el centre durant el període en què hagin estat matriculats. Pel fet que la nostre Escola sigui un centre autoritzat per la Generalitat de Catalunya, fa que l'alumnat que estigui cursant ESO o Batxillerat simultàniament amb els estudis de música al nostre Centre poden sol·licitar el reconeixement de certes matèries i reduir hores de secundària. S'ha de demanar que l'Escola ompli un certificat d'estudis i entregar-lo juntament amb la sol·licitud de reconeixement al centre de secundària durant el mes de setembre. Cal recalcar que només són efectives les sol·licituds en que l'alumne demostri una dedicació mínima de 3 hores setmanals a l'EMM.

Demano el document.

8. Quant hauré de pagar?

L'Escola Municipal de Música, com a escola municipal, està regida per la política de taxes i preus públics que són d'aplicació entre l'1 de gener i el 31 de desembre de cada any. A la tardor -octubre/novembre- es fa una revisió, que s'aprova per acord de Ple i es fa la pertinent exposició pública.

Ordenançes fiscals 2016.