caenfrdeitptrues

Eleccions al Consell Escolar 2014

La Resolució de ENS/2160/2014, de 16 de setembre (DOGC del 29-IX) estableix el calendari i el procés electoral per renovar el consell escolar dels centres privats concertats constituïts el gener de 2013, d'acord amb el que preveu la legislació vigent.

A la nostra Escola, escull dos representants de cada sector, que son:

  • Professorat
  • Pares, mares i tutors legals dels alumnes
  • Alumnat

Formen part també del Consell Escolar, el director de l'Escola Municipal de Música, el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro i la coordinadora de Cultura de l'Ajuntament que actua com a secretària.

Les eleccions van tenir lloc el dijous 17 de novembre de 2014 a l'Espai Ridaura, seu de l'Escola Municipal de Música.

Trobareu en els documents adjunts les actes de les eleccions i els resultats.

Com a representants dels professors van resultar elegits:

- David Israel Bayés Gil

- Xavier Torrent Pruna

Com a representants dels pares van resultar elegits:

- Enric Herce Carmona

- Mercè Diago Esteva

Com a representants dels alumnes van resultar elegits:

- Eric Giménez Claret

- Ferdinand Neuhaus

També en formen part:

- Cláudio Suzin Rodríguez, director de l'Escola Municipal de Música

- Eva Claret Torreblanca, regidora de Cultura de l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro

- Maria Teresa Costa i Gatius, coordinadora de Cultura de l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro que fa les funcions de secretària del Consell Escolar.

polling